PROFiPET

ǰ

  PROFiPET - T2(0.1~2 ), T10(0.5~10)
   PCR amplication̳ ̻
   0.1 L ſ Ȯϰ
   Ŭ̺갡 Filter tip ̿밡
  PROFiPET - T20(2~20), T100(20~100), T200(20~200)
   е Ÿ ҷ ü
   Ϳ Ȧ Ŭ̺
   T20 : 2-20 L, T100 : 20-100 L,
     T200 : 30-200 L

 

  PROFiPET - T1000(0.2~1), T5000(1~5)
   뷮 ÷Ḧ 꺸 ϰ Ȯϰ ϰ й
   ƿ ͸ ϱ ǽ ,

 

  PROFiPET – Variable volume pipette

  Material: PVDF / SS
   Model

Capacity miss_fonts2.gif (121 bytes)

Packing

Code

T2

0.5 - 2

1

030000

T10

1 - 10

1

030010

T20

2 - 20

1

030020

T100

10 - 100

1

030030

T200

20 - 200

1

030040

T1000

200 - 1000

1

030050

T5000

1000 - 5000

1

030060

 

 

(L) Ȯ м
L % S.D. L S.D. %
T2 0.2*
0.5
2
±0.024
±0.025
±0.030
±12
±
±1.5
0.012
0.012
0.014
6.00
2.50
0.70
T10 1*
5
10
±0.025
±0.075
±0.10
±2.5
±1.5
±1.0
0.012
0.030
0.040
1.25
0.60
0.40
T20 2
5
10
20
±0.1
±0.1
±0.1
±0.2
±5.0
±2.0
±1.0
±1.0
0.03
0.04
0.05
0.06
1.50
0.80
0.50
0.30
T100 10
50
100
±0.35
±0.40
±0.80
±1.8
±0.8
±0.8
0.10
0.12
0.15
0.50
0.24
0.15
T200 20*
100
200
±0.50
±0.80
±1.60
±1.0
±0.8
±0.8
0.20
0.25
0.30
0.40
0.25
0.15
T1000 0.1
0.5
1
±3
±4
±8
±1.5
±0.8
±0.8
0.6
1.0
1.5
0.30
0.20
0.15
T5000 1.0
2.0
5.0
±12
±12
±30
±1.2
±0.6
±0.6
3
5
8
0.30
0.25
0.16

 

FIXAPETTE – Fixed volume pipette

 

FIXAPETTE - Fixed volume pipette

       Material: PVDF / ABS / SS

Model

Capacity

Packing

Code

F2

2

1

031010

F5

5

1

031020

F10

10

1

031030

F20

20

1

031040

F25

25

1

031050

F50

50

1

031060

F100

100

1

031070

F200

200

1

031080

F250

250

1

031090

F300

300

1

031100

F400

400

1

031110

F500

500

1

031120

F1000

1000

1

031130

 

PIPETTE STAND

PIPETTES Calibration

365ϰ A/S

ſ A/S

Ÿǰ

ǰü Ǻû